Waar gaan we voor? Waar staan we voor?

Onze missie

WEB richt zich op werkzoekenden en werknemers uit de Kempen en aangrenzende regio’s die intensieve begeleiding nodig hebben bij het vinden en behouden van duurzaam en kwaliteitsvol werk.

WEB biedt coaching, training en werkplekleren aan. Voor diegenen die na een intens begeleidingstraject (nog) niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt, creëert WEB zelf bijkomende tewerkstellingsplaatsen.

Hiervoor werkt WEB intensief samen met bedrijven en organisaties uit de regio. WEB ondersteunt hen bij het vinden en behouden van geschikte werknemers en de uitbouw van een inclusieve onderneming .

Ons doel

WEB richt zich op die groepen voor wie het moeilijk is om aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt. WEB biedt hen ondersteuning op maat om stappen te zetten richting die arbeidsmarkt. Uitgangspunt hierbij is de participatieladder, waarbij WEB hen tracht te begeleiden naar het voor hen meest aangewezen en hoogst mogelijke niveau.

Onze kernwaarden:

Bij alle activiteiten die we uitbouwen, vertrekken we vanuit volgende kernwaarden: