Wie zijn we?

WEB Blenders is een groep van impactvolle bedrijfsactiviteiten waarbij we als mensgerichte durvers en pioniers, kansen creëren op betekenisvol werk voor iedereen. Zo bouwen we mee aan een inclusieve en circulaire samenleving.

Onze missie

Duurzame participatie aan een inclusieve en circulaire samenleving

Met alle bedrijfsonderdelen van onze Groep WEB-Blenders willen we als mensgerichte durvers en pioniers impactvolle bedrijfsactiviteiten ontplooien en kansen creëren op betekenisvol werk voor iedereen, en zo mee aan een circulaire en inclusieve samenleving bouwen.

We geloven daarbij in:

Hoe doen we dit?

In eigen huis richten we impactvolle bedrijfsactiviteiten op waarmee we betekenisvolle jobs creëren voor mensen die elders minder kansen krijgen.

We richten ons naar zoekende mensen in de brede regio en ondersteunen mensen die op de arbeidsmarkt willen bewegen of op zoek zijn naar actievere participatie.

We richten ons naar het economisch weefsel en zorgen er mee voor dat mensen met een arbeidsuitdaging welkom zijn (en blijven) bij zoveel mogelijk werkgevers in betekenisvolle jobs.

Kwaliteitslabel Q for WSE

Duurzaamheid

VCDO_Certificaat-WEB-Blenders Laureaat 2023 nieuw logo Cifal