Wie zijn we?

WEB ontwikkelt verschillende initiatieven in de regio om mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt aan een duurzame job te helpen. Daarvoor werken we samen met verschillende partners: VDAB, onderwijsinstellingen, vakbonden, werkgeversorganisaties, lokale besturen,…. Wij bieden steun, coaching en begeleiding aan de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Daarnaast ontwikkelen we zelf initiatieven voor sociale tewerkstelling.

Ook werkgevers genieten onze aandacht. Via I-Diverso ondersteunen en helpen we werkgevers richting inclusief ondernemen. Als organisatie zijn we voortdurend in beweging en spelen we gericht in op actuele behoeftes op de arbeidsmarkt of bij onze doelgroepen.

Trainen, coachen en begeleiden van kwetsbare doelgroepen

Mensen zonder diploma, anderstaligen, ouderen, met een fysieke beperking,… hebben het vaak moeilijk op onze uiterst competitieve arbeidsmarkt. Mits de nodige coaching, begeleiding en training hebben zij evenwel heel wat in hun mars. Onze pijler ‘Naar een job op maat’ brengt deze mensen stap voor stap dichter bij een volwaardige job.

Eigen tewerkstelling

Met verschillende sociale tewerkstellingsintiatieven bieden we mensen de kans op volwaardig en kwaliteitsvol werk. Dankzij de intensieve ondersteuning leren ze op de werkvloer én bouwen ze werkervaring op. Elk tewerkstellingsinitiatief heeft zijn eigen activiteiten en doelpubliek. Onze huidige tewerkstellingsinitiatieven zijn Eethuis , Informatek, ResourceLab, Assist huishoudhulp, Assist Klusdienst, Assist Energiesnoeiers, de Kringwinkel en Cebes

Ondersteunen van werkgevers

Om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven in hun bedrijf, hebben werkgevers vaak nood aan ondersteuning. Via I-Diverso ondersteunen we werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen inschakelen in hun werking.

We coachen werkgevers in hun ontwikkeling naar een inclusieve onderneming. Verder helpen we bedrijven en organisaties doorheen het kluwen van tewerkstellingsmaatregelen waardoor ze heel wat kunnen besparen op loonkosten.

Kwaliteitslabel Q for WSE

Duurzaamheid

VCDO_Certificaat-WEB-Blenders Laureaat 2023 nieuw logo Cifal