Al 25 jaar een vertrouwde speler in de Kempen

WEB is geen nieuw gezicht op de Kempense arbeidsmarkt. Sinds onze oprichting in 1992 ontwikkelden we tal van initiatieven en projecten in nauwe samenwerking met partners. De afgelopen 25 jaar hielpen we via begeleiding en ondersteuning duizenden mensen aan duurzaam werk.

WEB werd in 1992 opgericht op initiatief van het Strategisch Plan Kempen. De organisatie kent een sterke inbedding binnen de Kempense organisaties en onderwijsinstellingen, zo bewijst ook de samenstelling van onze raad van bestuur. In het bestuur zetelen vertegenwoordigers van het ABVV, het ACV, de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid, Unizo, Thomas More Kempen, de Strategische Projectorganisatie Kempen, Welzijnszorg Kempen, Ethion en IOK.

Samen met de opstart van verschillende initiatieven kregen we ook meer vestigingen, verspreid over de hele Kempen. Onze maatschappelijke zetel ligt in Turnhout. Alle initiatieven staan in functie van de missie en het doel van WEB: duurzaam werk voor iedereen binnen een inclusieve arbeidsmarkt.