Privacy Policy WEB

Web vindt de bescherming van je persoonsgegevens heel belangrijk. We willen je dan ook zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Web is ook verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Bij vragen hierover kan je met ons contact opnemen:

 • via mail naar info@webblenders.be
 • via de post naar Web (= vzw Web of vzw SW-WEB), Privacy , Steenweg op Tielen 70 te 2300 Turnhout

Hieronder vind je meer informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij persoonsgegevens bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

 • Je persoonlijke identificatiegegevens: je naam, voornaam, rijksregisternummer, nummer identiteitskaart, klantnummer bij VDAB, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling,..
 • Gegevens over je opleiding en vorming: getuigschriften, diploma’s, attesten,..
 • Gegevens over je beroep en job: referenties, cv, anciënniteit, bijscholingen, functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken,..
 • Financiële en administratieve gegevens: je bankrekeningnummer, eventueel je btw-nummer,…

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Web gebruikt je gegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Voor levering van goederen en/of diensten ikv uitvoering overeenkomst.
 • Voor administratie ikv uitvoering van je arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst als je geen werknemer bent bij Web.
 • Om je te begeleiden, te activeren en op te leiden ikv uitvoering van een overeenkomst of op basis van wettelijke verplichting opgelegd door subsidiërende overheid.
 • Voor statistische en communicatieve doeleinden.

Wij garanderen dat we je persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze verwerken en niet voor andere doeleinden zullen gebruiken.

Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen?

Het is mogelijk dat Web voor bepaalde diensten een beroep doet op andere organisaties die je gegevens verwerken (bijvoorbeeld IT-provider, sociaal secretariaat, boekhoudprogramma..). Web geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In de verwerkersovereenkomst staan de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

Web bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor je deze aan Web hebt gegeven. Wij houden hierbij rekening met de wettelijke bewaartermijnen en de bewaartermijnen opgelegd door de subsidiërende overheid.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Web neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Wat zijn je privacy-rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

 • Je hebt recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens.
 • Je hebt ook recht op verwijdering of beperking van je persoonsgegevens indien die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.
 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Web of door één van onze verwerkers.
 • Je kan ook vragen om je persoonsgegevens te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij.

Om je rechten uit te oefenen, kan je Web contacteren via info@webblenders.be of via brief. Om misbruik te voorkomen kan Web vragen je voldoende te identificeren.

Wat bij klachten?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Blijf op de hoogte van aanpassingen

Web kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website (www.webblenders.be).

Cookie Policy

Informatie over ons gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden geplaatst. Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch correct verschijnt, andere cookies zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt, enz.
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons toe onze Website te optimaliseren.
Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en de doeltreffendheid van de inhoud van onze Website te meten.

Toestemming

Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te aanvaarden. Dit kan via de browserinstellingen, of door onze “cookie policy” expliciet te aanvaarden bij uw registratie of bij een bezoek aan onze Website. Voor bepaalde cookies kan dit ook door verder te surfen op onze Website nadat u een “cookie warning” hebt gezien bij het eerste bezoek aan de Website. Als u niet wil dat een website cookies op uw computer plaatst, kan u uw browser zo instellen.

Uw browserinstellingen veranderen

U kan via uw webbrowser cookies uitschakelen of blokkeren.
Hieronder vindt u voor de meest voorkomende webbrowsers hoe u dit kan aanpakken:
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
• Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
• Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Hou er wel rekening mee dat, als u cookies uitschakelt, bepaalde grafische elementen misschien niet correct zullen verschijnen, of dat u (bepaalde delen van) onze Website niet correct zal kunnen bezoeken.

Welke cookies gebruiken wij op de Website?

Op onze Website kunnen wij verschillende soorten cookies gebruiken, o.a.: cookies die uw voorkeurstaal bewaren; veiligheidscookies; cookies die uw registratie- of logingegevens bewaren; cookies die bepaalde voorkeuren bewaren (vb. i.v.m. ontvangen van nieuwsbrieven, lokalisering van regio, enz.); cookies die bepaalde interesses bewaren; cookies gebruikt voor statistisch onderzoek om de vorm, inhoud of structuur van de Website te optimaliseren of voor analyse van het surfen of de herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme data (vb. Google Analytics cookies); tracking cookies die ons of partners in staat stellen om op basis van anonieme gegevens suggesties van aanbiedingen en voordelen te sturen naar gebruikers via nieuwsbrieven, banners, andere advertenties, enz. (reclameprofilering); enz.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die wij op onze Website gebruiken en een link naar hun privacy policy.
Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Facebook Pixel https://www.facebook.com/policies/cookies/
Wordpress https://wordpress.org/about/privacy/