(Taal en) Talent komt altijd bovendrijven!

Gepubliceerd: woensdag 14 november 2018 08:01

N. volgde het ESF-project Taal & Talent bij WEB. Hij is ondertussen 2 jaar in België en wou graag aan het werk in de garagesector. In zijn thuisland is de job inhoud van een carrossier een beetje anders dan hier in België.

Tijdens het traject werd snel duidelijk dat N. een plichtbewust persoon is en er alles voor deed om ervaring op te doen en zich zo goed te kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt.

Tijdens de zomermaanden heeft N. naast individuele coaching ook leeromgevingen gevolgd om zijn traject vorm te geven. Eens dit achter de rug was ging WEB op zoek naar een bedrijf dat open stond om N. een kans te geven in de vorm van een beroepsverkennende stage.

WEB vond een garage waar N. van start kon gaan. Tijdens de opvolgingsgesprekken bleek dat het traject goed verliep. Zowel N. als de werkgever kreeg de juiste handvaten mee om de stage nog beter te laten verlopen en het beste in N. naar boven te halen.

Eind oktober liep de stage af en was de garage erg tevreden over de prestaties van N. Ze willen hem in de toekomst de skills aanleren van een carrossier hier in België. Vandaar dat hij mag starten met een IBO-contract! Dixit N.: ‘Mijn droom komt uit in België!.’