Een nieuwe sorteerlijn voor onze textielsortering!

Gepubliceerd: donderdag 18 juli 2019 07:55

Jaarlijks wordt er binnen het Kringwinkelcentrum circa 365 ton kleding en textiel verwerkt. Wetende dat een stuk kleding/textiel gemid­deld 260g weegt, komt dit neer op ongeveer 1,4 miljoen stuks kleding. Om deze toevloed aan kleding maximaal gesorteerd te krijgen, werd een nieuwe sorteerinstallatie geplaatst.

Voordien werd de kleding uitgesorteerd op tafels en moesten de sorteerders de kleding handmatig van de grote hoop trekken.

WEB

Om het werk wat aangenamer te laten verlopen kwamen er binnen deze nieuwe installatie aparte werkposten voor de grofsortering, de fijne sortering van dames-, kinder- en herenkleding alsook voor de sortering van textiel. Een automatische toevoerband zorgt ervoor dat de kleding en textiel van­uit een vergaarbak bij de grofsorteerders terechtkomt. Na controle komt de kleding en textiel in aparte fracties via een schuifafsysteem terecht op de sorteertafels.

We zullen in deze opstelling de werknemers flexibeler kunnen inzetten in die zin dat iedereen op elke werkpost kan staan. De ergonomie en het hergebruik zullen er wel bij varen!