WEB en BLENDERS bundelen de krachten

Gepubliceerd: woensdag 14 oktober 2020 13:56

Voortbouwend op een vruchtbare samenwerking tussen WEB en BLENDERS die al vele jaren teruggaat, is er besloten om tegen medio 2021 te komen tot een integratie van beide organisaties. De aparte juridische entiteiten en de merknamen zullen blijven bestaan, maar zullen door eenzelfde bestuur en één directie aangestuurd worden. Alle inhoudelijke projecten en activiteiten van beide organisaties zullen onveranderd blijven doorlopen.

WEB richt zich sinds jaar en dag op mensen voor wie het moeilijk is om aansluiting te (blijven) vinden met de arbeidsmarkt. We stellen 195 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk (op een totaal personeelsbestand van 321) en bieden een uitgebreid opleidings- & begeleidingsaanbod aan voor werkenden en werkzoekenden (ca 1.500/jaar). Daarnaast begeleiden we vanuit I – Diverso werkgevers bij een transitie naar meer inclusiviteit.

Het ondersteunen van (kwetsbare) mensen in de ontwikkeling van hun potentieel loopt als een rode draad doorheen al onze activiteiten.

BLENDERS vervult met haar 30 medewerkers als onafhankelijke impactonderneming de rol van innovatieplatform waar waardevolle ideeën kunnen kiemen en nieuwe oplossingen ontstaan voor diverse maatschappelijke uitdagingen.

Het detecteren van kansen en het activeren van potentieel in (kwetsbare) mensen, in organisaties en in de samenleving is de rode draad doorheen al onze activiteiten.

Door de krachten te bundelen willen we onze positieve impact in de ruime regio verder versterken. Dit willen we graag doen door open en constructief te blijven samenwerken met alle stakeholders.

 

Guido Macours               Jan Vranken                  Bart Wuyts                          Stéphane Berghmans

Directeur WEB                  Voorzitter WEB              Directeur BLENDERS           Voorzitter BLENDERS

 

Voor een diepgaander artikel over deze synergie, klik hier.