25 jaar WEB

Gepubliceerd: woensdag 06 september 2017 07:27

Vzw Werkervaringsbedrijven – of kortweg WEB – viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. WEB werd opgericht in 1992 op initiatief van Kempische middenveldorganisaties. Op dit ogenblik zijn ABVV, ACV, VOKA Kempen, UNIZO, Thomas More Kempen, de Strategische Projectenorganisatie Kempen, Welzijnszorg Kempen, Etion en IOK vertegenwoordigd in het bestuur.
Van bij de start in 1992 richt WEB zich tot kwetsbare werkzoekenden en werknemers uit de Kempen en aangrenzende regio’s die intensieve begeleiding nodig hebben bij het vinden en behouden van duurzaam en kwaliteitsvol werk.

Enerzijds vult WEB – rekening houdend met de bredere maatschappelijke context en/of de vraag van het individu – deze begeleiding in met vorming, opleiding en werkplekleren. Voor werkzoekenden die, zelfs na een intense begeleiding niet (of nog niet) terecht kunnen in het reguliere bedrijfsleven, wil WEB zelf tewerkstellingsplaatsen creëren.

Anderzijds bouwt WEB een netwerk uit van werkgevers (profit/social-profit/overheden) . We formuleren voor hen een aanbod op het vlak van instroom, inwerking, opleiding en begeleiding op de werkplek van (nieuwe) werknemers uit kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. We adviseren en ondersteunen hen bij de uitbouw van een aan hun behoefte aangepast HR-beleid.

In de loop van haar 25-jarig bestaan heeft WEB diverse initiatieven ontplooid op deze terreinen. Op dit ogenblik begeleidt WEB op jaarbasis ongeveer 1.200 werkzoekenden en stelt ze ongeveer 300 personeelsleden te werk.

Naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan wil WEB bewust focussen op de toekomst en zich de vraag stellen hoe het de volgende jaren haar missie verder kan realiseren. Daarom werden er ter voorbereiding van dit jubileum in 2016 vijf ronde tafels georganiseerd, waar samen met diverse stakeholders out of the box nagedacht werd over de uitdagingen voor de toekomst. Deze vijf ronde tafels werden georganiseerd rond volgende items:

 • Circulaire economie en de rol van sociale economie daarin
 • De rol van lokale overheden bij de tewerkstelling van kansengroepen
 • Inclusieve ondernemingen
 • Werkplekleren, hoe doe je dat?
 • De organisatie van de toekomst, hoe ziet deze eruit?

De resultaten van deze 5 ronde tafels werden gebundeld en verder besproken met de RvB en teamleden. Op basis van dit alles kwamen we tot vijf clusters waar WEB de volgende jaren actief op wil inzetten.

 • Circulaire economie met inbegrip van de deeleconomie
 • WEB als schakel naar inclusief ondernemen
 • WEB als inclusieve onderneming
 • WEB als schakel in een organisatienetwerk.

Verdere beschrijving hiervan is opgenomen in ons manifest, dat terug te vinden is op de website.

In navolging van ons manifest, organiseerde WEB ook een groots event/receptie op 9 maart 2017. In Utopolis Turnhout stonden volgende lezingen op het programma:

 • “Arbeidsmarkt en sociale uitsluiting: een blijvende zorg” door Prof. Frank Vandenbroucke, Universiteit van Amsterdam en Leerstoel Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen.
 • Panelgesprek: Inclusief ondernemen – hoe kunnen bedrijven groeien naar inclusieve ondernemingen. De rol en waarde van sociale economie in onze samenleving.
  Met Bert Boone, afgevaardigd bestuurder van de Werkplekarchitecten, Sam Coomans, adviseur studiedienst ACV, Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB Antwerpen, Philippe Diepvents, directeur studiedienst ABVV, Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarkt, en moderator Guy Tegenbos.